BİZ KİMİZ

HAREKET

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu üç unsur; 191 ülkenin ulusal dernekleri (yani her ulus-devlet içerisinde bir adet temsiliyeti olmak üzere kurulan Kızılhaç, Kızılay ya da Kızıl Kristal), Ulusal Dernekleri bir araya getiren Federasyon (IFRC) ve Federasyondan ayrı iş ve işleyişe sahip olan Uluslararası Kızılhaç Komitesidir.

 

ULUSLARARASI ABYT AĞI

Savaş, felaket ve diğer acil durumlarda insani yardım ulaştıran Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi, Henry Dunant’ın 1859’da başlayan Fransa-İtalya arasında meydana gelen savaşta askerlere ilk yardım desteği ve ailelerine akıbetini bildirmesiyle 1863’te ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Aile Bağlarının Yeniden Tesisi(ABYT) Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin ilk ve başlıca çalışmalarından birisi olmuştur. Hareketin ABYT ile ilgili faaliyetleri yürütmede en önemli ve güçlü noktası, tüm dünyada aynı ilkeler doğrultusunda çalışma yöntemlerinin uygulandığı ve insanlar arasında statü ayrımı gözetmeksizin hizmet verildiği dünya ölçeğinde bir ağa sahip olmasıdır. Hareket, ABYT faaliyetlerini Cenevre Sözleşmeleri ve Uluslararası İnsancıl Hukuk çerçevesinde yürütmektedir.

 

KIZILAY'DA ABYT

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketinin bir mensubu olan Türk Kızılay, asli görevlerinden biri olan “Aile Bağlarının Yeniden Tesisi” (ABYT) faaliyeti kapsamında diğer Ulusal Dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla göçmenlerden, sığınmacılardan ve mültecilerden tarafına iletilen kayıp araştırma, aile birleştirme ve aile mesajı iletimi takibini yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf olduğu Cenevre Sözleşmelerinin yanı sıra aşağıda yer alan Ulusal yasal düzenleme ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile kayıp araştırmaya yönelik iş birliği protokolü çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmektedir.
Türkiye’de göç hareketinin yoğun olması nedeniyle uzun süredir aile bağlarının yeniden tesisi faaliyetlerini yetkili makamlarla işbirliği içerisinde yürüten Türk Kızılay, Suriye’den gelen göç dalgası ile çalışma sahasında bu alana yönelik çalışmalarını ve kapasitesini arttırmıştır. ABYT çalışmaları Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir.