HİKÂYELER

Gerek Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Beyannamesi gibi uluslararası yasal çerçeveler, gerekse Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının sağladığı haklar ile kişilerin aile birleşimi, kayıp araştırma, aile mesajı iletimi gibi haklardan yararlanması için aracı olunmaktadır.