AİLE BİRLEŞTİRME

Aile birleşimi hizmetinin kapsamına, sürecin nasıl işlediğine ve başvuru aşamasında gereken bilgiler ile bağlantılara aşağıda sunulmuş içerikten ulaşabilirsiniz.

AİLE BİRLEŞİMİ NEDİR?

Aile Birleştirme hizmeti; Cenevre Sözleşmelerinin sağladığı haklar ve Türkiye Cumhuriyeti Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Geçici Koruma Yönetmeliği çerçevesinde savaş veya kriz sebebiyle göç yolunda birbirinden ayrı düşmüş aile üyelerinin ilgili ulusal ve(ya) uluslararası devlet kurumları, ulusal ve(ya) uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç- Kızılay Hareketinin bileşenleriyle işbirliği içerisinde yeniden birleştirilmelerine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Türkiye içerisinde gerçekleştirilmesi istenen aile birleşimi talepleri Türkiye’nin 15 ilindeki 16 Toplum Merkezi, Toplum Merkezlerinin olmadığı illerde Türk Kızılay Şubeleri; bunların yanında 168 Çağrı Merkezi, doğrudan e-posta; Türk Kızılay SUY Programı saha faaliyetleri ve diğer STK’lar aracılığıyla; Türkiye dışında yapılması istenen aile birleşimleri ise diğer ülkelerin Ulusal Dernekleri (Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri) aracılığıyla Türk Kızılay’a iletilir.

 

SÜREÇ NASIL İŞLER

ABYT Biriminin yasal zemin ve kapasite doğrultusunda belirlediği kriterleri sağlayan vakalar incinebilirlik durumları ve hassasiyetlerine göre önceliklendirildikten sonra vakalarla ilgili işlemlere başlanır. Aile birleşimi süreçlerinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; İl Göç İdaresi Müdürlükleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bakanlığın il müdürlükleri ve sınır valilikleri ile koordinasyon halinde çalışılır. Türkiye dışına yapılacak aile birleşimlerinde diğer Ulusal Dernekler’den gelen talep doğrultusunda ilgili devlet kurumlarına, Türkiye içine yapılacak aile birleşimlerinde ise olası aile birleşiminin olacağı ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne dış yazı yazılarak süreç başlatılır. Ancak bilinmesi gerekir ki Suriye’den Türkiye’ye yapılması istenen aile birleşimlerinde son karar mercii sınır valilikleri; diğer ülkelerden Türkiye’ye yapılması planlanan aile birleşimlerinde ise son karar mercii Göç İdaresi Genel Müdürlüğüdür. Bununla beraber tüm aile birleşimi süreçlerinde bürokratik savunuculuk ve kolaylaştırıcılık Türk Kızılay ABYT Ekibinin koordinasyonunda ve Toplum Merkezi Koruma Programı Personelinin desteğiyle gerçekleştirilir.Birleşim hangi ülkede yapılmak isteniyorsa o ülkenin Ulusal Derneği’ne başvurulması gerekmektedir.

Aile Birleşimi Kabul Kriterleri

  • Ayrılığın göç yolunda insani kriz veya savaş nedeniyle gerçekleşmiş olması
  • Başvuru yapan kişinin aile birleşimi talep edilen kişi/kişilerle birinci derece akraba olması ve belgelerle desteklenebiliyor olması (İstisnai durumlar kapsamında değerlendirilebilir)
  • Aile Birleşimi talep eden kişinin Türkiye’de ikamet ediyor olması ve geçerli bir kimliğinin olması
  • Talebin birleşimin gerçekleşeceği ülkenin ulusal derneğine yapılması
  • Aile birleşiminin Türkiye ve aile birleşimi yapılacak ülke kanunlarına uygun olması
  • Talep eden kişi, talep edilen kişi ve bakım verenleri arasında bir hukuki süreç olmaması
  • Suriye’den Türkiye’ye talep edilen aile birleşimlerinde talep edilen kişilerin gönüllü geri dönüş yapmış olmaması.

 

HEMEN BAŞVUR

Aile Birleştirme talebinizi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Formu doldurmak için lütfen BAŞVURU FORMU yazılı bağlantıyı tıklayarak gerekli bilgileri giriniz.